Uwaga! Strona korzysta z cookies! W przypadku braku zgody proszę zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji

Adwokat Magdalena Pawlik

Edukacja i uprawnienia

W 2008 roku ukończyłam stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2009 zdałam egzamin wstępny na aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w marcu 2013 r. zdałam egzamin radcowski i zostałam wpisana na listę radców prawnych pod numerem KR- 2517. Z egzaminu radcowskiego uzyskałam najwyższy wynik wśród zdających w okręgu małopolskim co spotkało się z wyróżnieniem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych Krakowie. W maju 2015 r. uzyskałam zaś wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie.


Praktyka zawodowa

Kilkuletnią praktykę zdobywałam począwszy od roku 2008 pracując w krakowskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Od roku 2010 r. jestem związana z Kancelarią Adwokacką Proniewski Przybyłka s.c. z siedzibą w Krakowie. Współpraca ta zaowocowała bogatym doświadczeniem w prowadzeniu obsługi prawnej przedsiębiorców, w szczególności działających w formie spółek prawa handlowego, w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych, a także w doradztwie prawnym dla Klientów indywidualnych.

Misja kancelarii

Wykonując zawód adwokata za główny cel stawiam sobie zapewnienie moim Klientom najbardziej optymalnych i kompleksowych rozwiązań prawnych w nurtujących ich problemach. Świadcząc szeroko rozumiane usługi prawnicze pragnę zapewnić wysoką jakość merytoryczną doradztwa oraz szybkość i precyzję działania na rzecz moich Mocodawców.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Współpraca

Kancelaria świadcząc kompleksowe usługi prawne oraz dbając o ich najwyższą jakoś stale współpracuje z innymi kancelariami adwokackimi, kancelariami radców prawnych, notariuszami, komornikami, biurami rachunkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi. Współpraca ta zapewnia Klientom Kancelarii pełną obsługę prawną – bez względu na rodzaj oraz miejsce świadczonej pomocy prawnej.

Obszar działania

Głównym obszarem działalności Kancelarii są miejscowości leżące w obrębie województwa małopolskiego, w szczególności Kraków, Myślenice, Dobczyce, Rabka, Nowy Targ. W razie potrzeb Klienta, pomoc prawna w tym przede wszystkim zastępstwo na rozprawach, może być świadczona na terenie całego kraju.

Tajemnica zawodowa

Kancelaria zapewnia zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości i dokumentów uzyskanych w związku ze świadczoną obsługą prawną. Także w przypadku zakończenia współpracy z Klientem, Kancelaria w żadnym wypadku nie wykorzysta wiedzy jaką uzyskano podczas prowadzenia spraw Klienta.


Obowiązek surowego wręcz przestrzegania tajemnicy zawodowej wynika z Kodeksu Etyki, do którego przestrzegania zobowiązany jest każdy adwokat.