Uwaga! Strona korzysta z cookies! W przypadku braku zgody proszę zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji

Prawna Obsługa Przedsiębiorców

Kancelaria oferuje prawną obsługę każdego rodzaju firm, czy to prowadzonych w formie spółek czy też przez osoby fizyczne na własny rachunek. W tym celu Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie działalności gospodarczej.

Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje w szczególności:

 • tworzenie i rejestrację podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, w tym w szczególności w formie spółek, w zakresie m.in.: sporządzania umów, organizowania obsługi notarialnej, składania wniosków i dokumentów w rejestrach prowadzonych przez sądy i organy administracji publicznej

 • zgłaszanie zmian do krajowego rejestru sądowego (krs)

 • analiza i sporządzenia umów

 • negocjowanie kontraktów

 • sądowe windykowanie należności od dłużników Klientów

 • stałą obsługę korporacyjną polegającą w szczególności na: przygotowaniu uchwał organów spółki, porozumień wspólników, wewnętrznych aktów prawnych- regulaminów, zarządzeń, obwieszczeń

 • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności w zakresie: interpretacji przepisów, sporządzania opinii prawnych

 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej, w tym w szczególności: sporządzanie pozwów, pism procesowych, uczestnictwo w rozprawach

Dla każdego z Klientów Kancelaria przygotowuje dedykowaną propozycję współpracy, w celu jak najlepszego dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb Klienta, według jednego z następujących wariantów:

 • wariant ryczałtowy

  obejmuje pełną obsługę prawną przedsiębiorcy w ramach, której Klient rozliczany jest w cyklach miesięcznych, zgodnie z uprzednio uzgodnionymi warunkami współpracy

 • wariant kwotowy

  dedykowany w głównej mierze dla incydentalnych spraw lub niesystematycznej współpracy, w którym wynagrodzenie zależne jest od rodzaju sprawy, stopnia skomplikowania oraz orientacyjnego czasu potrzebnego na realizację zlecenia

 • wariant godzinowy

  obejmuje obsługę prawną Klienta w oparciu o ustaloną stawkę godzinową niezależną od rodzaju ani ilości spraw