Uwaga! Strona korzysta z cookies! W przypadku braku zgody proszę zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji

Oferta kancelarii

Kancelaria świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną, polegającą w szczególności na prowadzeniu spraw sądowych, występowaniu w imieniu i na rzecz Klientów przed urzędami, opracowywaniu projektów umów i pism oraz aktów prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz udzielaniu porad i konsultacji prawnych.

Oferta Kancelarii obejmuje zarówno stałą jak i doraźną profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych we wszystkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto, oferta skierowana jest do Klientów indywidualnych (osób fizycznych) w różnych aspektach ich aktywności życiowej.

Oferta Kancelarii jest zawsze zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb prawnych i biznesowych poszczególnych Klientów. Kancelaria oferuje wygodną dla Klienta formę współpracy bądź w ramach umowy o stałą obsługę prawną, bądź też na podstawie pojedynczych zleceń.

Priorytetem Kancelarii jest poznanie celów Klienta oraz rozwiązanie w sposób skuteczny jego prawnych problemów oraz sporów, w których uczestniczy. Z tej właśnie przyczyny wszelkie oferowane przez Kancelarie usługi mogą być świadczone zarówno w siedzibie Kancelarii, a także w trakcie pobytu w siedzibie Klienta.