Uwaga! Strona korzysta z cookies! W przypadku braku zgody proszę zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Usługi te obejmują między innymi:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (w szczególności umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy i wynagradzania, układów zbiorowych)
 • stały nadzór nad aktami prawa wewnętrznego
 • wsparcie merytoryczne przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy we wszystkich instancjach sądowych
 • przygotowanie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę oraz zwolnień dyscyplinarnych
 • wsparcie pracodawcy w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników
 • reprezentowanie pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi
 • bieżące doradztwo prawne
 • opinie prawne dotyczące wynagrodzeń za pracę, urlopów, czasu pracy, godzin nadliczbowych, dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, roszczeń ze stosunku pracy

W zakresie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych Kancelaria oferuje:

 • bieżące doradztwo prawne
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • reprezentację pracowników oraz pracodawców w sporach z organem rentowym
 • reprezentację pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach