Uwaga! Strona korzysta z cookies! W przypadku braku zgody proszę zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji

Sprawy sądowe

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach sądowych jak również przed organami egzekucyjnymi. Oferta obejmuje pomoc na wszystkich etapach postępowania i przed wszystkimi instancjami. Kancelaria podejmuje się wszechstronnego przygotowania i prowadzenia sprawy sądowej polegającego w szczególności na:

  • sporządzaniu i wnoszeniu pism procesowych
  • bieżącym doradztwie w zakresie prowadzonej sprawy
  • uczestnictwie w rozprawach
  • prowadzeniu negocjacji ugodowych
  • egzekucji orzeczeń

Występowanie przed sądem wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów prawa oraz zasad postępowania sądowego. Nie bez znaczenia dla końcowego efektu sprawy jest właściwa i profesjonalna komunikacja z sądem, wybór odpowiednich środków prawnych oraz umiejętność stosowania przewidzianych przez prawo instytucji. Częstokroć od właściwego przygotowania do procesu oraz podejmowanych w jego toku działań zależy wynik całego postępowania. Warto zatem prowadzenie sprawy sądowej powierzyć radcy prawnemu lub adwokatowi, których domeną jest właśnie ta sfera aktywności.