Uwaga! Strona korzysta z cookies! W przypadku braku zgody proszę zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji

Sprawy Administracyjne

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii prawnych oraz prowadzenia i reprezentowania Klientów przed właściwymi organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi. Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • sporządzanie skarg administracyjnych
 • sporządzanie wniosków o sprostowanie decyzji administracyjnych
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego
 • sporządzanie podań i innych pism w postępowaniu administracyjnym
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych od ostatecznych decyzji
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej
 • reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • bieżące doradztwo w sprawach administracyjnych
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych