Uwaga! Strona korzysta z cookies! W przypadku braku zgody proszę zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji

Windykacja Wierzytelności

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług windykacyjnych zmierzających do odzyskania dla Klientów Kancelarii w możliwie najkrótszym czasie należności pieniężnych od ich dłużników. W tym celu Kancelaria podejmuje działania polegające na nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem, przekonaniu dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia, a gdy to nie jest możliwe- uzyskaniu sądowego orzeczenia zobowiązującego dłużnika do zapłaty i wszczęciu egzekucji sądowej. Oczywiście- każdorazowy wybór prawnych środków i metod działania zależy od okoliczności konkretnej sprawy, a w szczególności intencji i potrzeb Klienta będącego wierzycielem.

Standardowo działania windykacyjne odbywają się w dwóch etapach:

 • Etap I- windykacja polubowna/przedsądowa

 • Etap II-windykacja sądowa

Windykacja przedsądowa/polubowna obejmuje w szczególności:

 • ustalenie danych adresowych dłużnika
 • wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty
 • prowadzenie korespondencji windykacyjnej z dłużnikiem
 • negocjacje z dłużnikiem, podczas których określany jest sposób i termin spłaty należności
 • uzyskanie pisemnego uznania długu przez dłużnika
 • nadzór na dokonywaną spłatą zadłużenia przez dłużnika

Windykacja sądowa obejmuje w szczególności:

 • sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zgromadzonych dokumentów we właściwym trybie postępowania (postępowanie upominawcze, nakazowe, elektroniczne- upominawcze)
 • przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu
 • skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej
 • reprezentowanie Klienta przed sądem oraz komornikiem
 • koordynowanie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego